Λ. Βουλιαγμένης 272 Β - 173 43 Άγ. Δημήτριος - Αθήνα 210 984 3274 info@Charami-SA.gr

Υπηρεσίες Εταιρικής Επικοινωνίας

  • Εσωτερική & Εξωτερική Επικοινωνία μέσω Συγκεκριμένων Καναλιών
  • Γραφείο Τύπου & Σχέσεις με ΜΜΕ
  • Διαχείριση Κρίσεων
  • Έρευνες Αγοράς