Υπηρεσίες Εταιρικής Επικοινωνίας

  • Εσωτερική & Εξωτερική Επικοινωνία μέσω Συγκεκριμένων Καναλιών
  • Γραφείο Τύπου & Σχέσεις με ΜΜΕ
  • Διαχείριση Κρίσεων
  • Έρευνες Αγοράς