Λ. Βουλιαγμένης 272 Β - 173 43 Άγ. Δημήτριος - Αθήνα 210 984 3274 info@Charami-SA.gr

Ενδυνάμωση Σχέσεων με Επαγγελματίες Υγείας

Εκπαίδευση Επαγγελματιών Υγείας

Εξειδικευμένα Σεμινάρια επιστημονικής και εμπορικής κατάρτισης

  • Εκπαίδευση Στελεχών Επιχειρήσεων Υγείας
  • Συνέδρια & Εκθέσεις – Υβριδικά & Διαδικτυακά
  • Ειδικές εταιρικές εκδηλώσεις
  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
  • Δια ζώσης / Υβριδικά
  • Online ασύγχρονη εκπαίδευση (on-demand)
  • Online Webinars (real-time)