Λ. Βουλιαγμένης 272 Β - 173 43 Άγ. Δημήτριος - Αθήνα 210 984 3274 info@Charami-SA.gr

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

ΟΡΟΣ 1:
Τα “Spam Blockers” μπλοκάρουν και πολλά e-mail τα οποία χρειαζόμαστε. Παρακαλούμε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας ώστε να επιτρέπουν e-mail από το www.Charami-SA.gr

ΟΡΟΣ 2:
Το www.Charami-SA.gr μπορεί να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας σας για ηλεκτρονική ή και τηλεφωνική επικοινωνία αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του καθώς και αυτές των πελατών του. Μπορείτε να διακόψετε την παραπάνω διαδικασία οποιαδήποτε στιγμή θέλετε με τη συγκεκριμένη μέθοδο, η οποία παρέχεται από το σύστημα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας.

ΟΡΟΣ 3: Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Κατά την πλοήγησή σας στο δικτυακό τόπο www.Charami-SA.gr προκειμένου να συμμετέχετε ενεργά στις δραστηριότητες του δικτυακού μας τόπου, αλλά και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας και αξιοποίηση των επιμέρους υπηρεσιών, που προσφέρονται μέσω του δικτυακού τόπου www.Charami-SA.gr σας δίνουμε την επιλογή να αναγράψετε στις φόρμες – αιτήσεις που θα συναντήσετε, κάποια από τα προσωπικά σας στοιχεία.

Εάν επιλέξετε να εισάγετε τα προσωπικά σας στοιχεία, στα αντίστοιχα πεδία που θα συναντήσετε, τότε αναγνωρίζετε, ότι τα στοιχεία αυτά συλλέγονται από τους συντελεστές του www.Charami-SA.gr

Το www.Charami-SA.gr και οι Συνεργάτες του, δεσμεύονται να μην προβούν σε δημοσίευση ή διοχέτευση των στοιχείων αυτών σε τρίτους χωρίς την άδειά σας – με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου η παραχώρηση πρόσβασης στα στοιχεία αυτά επιβάλλεται λόγω συμμόρφωσης σε επιταγές των Αρμόδιων Αρχών, σύμφωνα με τους ορισμούς της Ισχύουσας Νομοθεσίας.

Συγκεκριμένα, οι ανωτέρω αιτήσεις-φόρμες, αναφέρονται στις υπηρεσίες επικοινωνίας, διαφήμισης και εγγραφής νέου μέλους.

Μέσω των υπηρεσιών αυτών μπορείτε αντίστοιχα να επικοινωνείτε με τους συντελεστές του www.Charami-SA.gr να διαμορφώνετε τρόπους διαφημιστικής – εμπορικής προώθηση σας μέσω του δικτυακού τόπου www.Charami-SA.gr αλλά και να επιτυγχάνετε μια πληρέστερη ενημέρωση γύρω από τα ζητήματα του ενδιαφέροντός σας, εξατομικευμένη κατά το μέτρο του εφικτού, βάσει των στοιχείων που θα διαθέσετε σε μας, με τις εν λόγω φόρμες.

Ο κύριος σκοπός συλλογής των προσωπικών σας στοιχείων από εμάς, επικεντρώνεται στη διάγνωση μέσω των γενικών χαρακτηριστικών που προκύπτουν από τα στοιχεία, που εκουσίως μας παρέχετε, των ιδιαίτερων προσανατολισμών σας γύρω από ζητήματα γενικής φύσης, ώστε η χρήση των υπηρεσίων του δικτυακού τόπου www.Charami-SA.gr , να ανταποκρίνεται με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο στις δικές σας ανάγκες.

Περαιτέρω, η συλλογή των προσωπικών σας στοιχείων γίνεται για λόγους στατιστικής επισκόπησης και μελέτης, στα πλαίσια μιας προσπάθειας διαμόρφωσης και αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και της εμπορικής, διαφημιστικής πολιτικής, που ακολουθούμε.

Τα στοιχεία που αναγράφονται στις φόρμες του www.Charami-SA.gr είναι τα εξής: όνομα, επώνυμο, φύλο, ηλικία, επίπεδο σπουδών, επάγγελμα, e-mail, τηλέφωνο, κινητό, τ.κ., διεύθυνση, πόλη..

Όπως αναφέρεται και στις σελίδες που περιέχουν τις φόρμες αυτές, κάποια από τα στοιχεία αυτά, τα οποία και διακρίνονται από έναν αστερίσκο (*), είναι υποχρεωτικά.

Τα στοιχεία που αναγράφετε στα υποχρεωτικά πεδία των αιτήσεων του δικτυακού μας τόπου, αποτελούν τη στοιχειώδη προϋπόθεση για την επικοινωνία και διαμόρφωση μιας σχέσης ουσιαστικής μεταξύ των χρηστών και των συντελεστών του www.Charami-SA.gr

Έχετε τη δυνατότητα τροποποίησης των στοιχείων σας ή ολικής ανάκλησης της συνδρομής σας στις ανωτέρω υπηρεσίες οποτεδήποτε, εκδηλώνοντας την επιθυμία σας.

Ενημέρωση για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Μέσω Συστήματος Βιντεοεπιτήρησης (CCTV)